Κυριακή, 29 Απριλίου 2012

ΟΜΙΛΙΑ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΝΕΟΛΑΙΑΣ Ε.ΛΑ.ΜΕΚΕΚΦ Μέτωπο Φοιτητών: Ομιλία και θέσεις για το Εθνικό μας πρόβλημα, στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο.

Δεν υπάρχουν σχόλια: