Σάββατο, 18 Αυγούστου 2012

Επικοινωνιακή πολιτική ΕΦ και ΚΥΠΣτον ιστότοπο www.army.gov.cy δεν υπάρχει ούτε μία φωτογραφία οπλικού συστήματος ή εκπαιδευτικής δραστηριότητας του ΓΕΕΦ.

Η Εθνική Φρουρά, οι ένoπλες δυνάμεις της Κυπριακής Δημοκρατίας αποτελούν διαχρονικά τον ακρογωνιαίο λίθο στον πολύχρονο αγώνα για την εθνική, φυσική και κρατική επιβίωση του κυπριακού Ελληνισμού. Αποτελούν την αιχμή του δόρατος και οφείλουν να αποτελούν ισχυρή αποτρεπτική δύναμη για κάθε τρίτη χώρα ή μη κρατικό παράγοντα που επιχειρεί να βλάψει τα συμφέροντα του κυπριακού κράτους. Διαχρονικά, οι αξιόμαχες και επιχειρησιακά επαρκείς ένοπλες δυνάμεις αποτελούν τον ισχυρότερο πολλαπλασιαστή ισχύος των Κρατών και ο σημαντικότερος τους ρόλος αποτελεί την υποστήριξη στην εφαρμογή της ατζέντας της εξωτερικής πολιτικής των εκάστοτε κυβερνήσεων καθώς επίσης και στον στρατηγικό τους σχεδιασμό.


Η παρούσα τοποθέτηση θα επιχειρήσει να θέσει επι τάπητος τα σοβαρά ελλείματα που παρατηρούνται στους τομείς της δημόσιας προβολής των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας της Κυπριακής Δημοκρατίας όπως επίσης και στον τομέα της έρευνας και πληροφόρησης, βαδίζοντας έτσι στις τάσεις του 21ου αιώνα.
Είναι επιεικώς απαράδεκτο για κράτος-μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μέλος του Οργανισμού για την Ασφάλεια και τη Συνεργασία στην Ευρώπη (ΟΑΣΕ), της Κοινής Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφάλειας(ΚΕΠΠΑ), της Κοινής Πολιτικής Άσφάλειας και Άμυνας (ΚΠΑΑ) και με συμμετοχή στα Πολυεθνικά Συγκροτήματα Μάχης της Ε.Ε (E.U Battlegroups), να παρουσιάζει μία τόσο πρόχειρη εικόνα στον ιστοχώρο της. Ο ιστοχώρος των Ενόπλων Δυνάμεων της Κυπριακής Δημοκρατίας χρειάζεται πολύπλευρη αναβάθμιση, με πρόσθεση των παρακάτω:
-Τη λεπτομερή συμμετοχή της Κυπριακής Δημοκρατίας σε ειρηνευτικές και τακτικές επιχειρήσεις στο εξωτερικό, στα πλαίσια διεθνών οργανισμών,
- Την ανάρτηση στο διαδίκτυο της αποδελτίωσης του καθημερινού τύπου που γίνεται στο επιτελικό γραφείο του Αρχηγού του ΓΕΕΦ με ευρεία θεματολογία γύρω από τις Ένοπλες Δυνάμεις, περιφερειακά θέματα που άπτονται του τομέα της Ασφάλειας και θέματα γενικού και ειδικού στρατιωτικού και στρατηγικού ενδιαφέροντος,
- Ανάρτηση θεμάτων στρατιωτικής διπλωματίας, θεμελιωδών ορισμών και δραστηριοτήτων των στρατιωτικών μας ακολούθων (ΑΚΑΜ) στις διπλωματικές μας αντιπροσωπείες και στους διεθνείς οργανισμούς. Θεωρώ πως η στρατιωτική διπλωματία πρέπει να γίνεται σε πιο ευρεία κλίμακα καθώς ο ρόλος της στη διεθνή προβολή του Κυπριακού είναι τεράστιος,
- Καθημερινή και λεπτομερής καταγραφή των παραβιάσεων του εναέριου και ναυτικού χώρου της Κυπριακής Δημοκρατίας από τις Τουρκικές ένοπλες δυνάμεις
- Αναφορά στην κοινωνική προσφορά των Ενόπλων Δυνάμεων της Δημοκρατίας.
Οι παραπάνω επισημάνσεις είναι απλά ενδεικτικές του τι μπορεί να γίνει σε επίπεδο στοιχειωδούς ενημέρωσης της κοινωνίας αλλά και εξωτερικών επισκεπτών σε θέματα Άμυνας της Κυπριακής Δημοκρατίας. Επιπρόσθετα, θα μπορούσαν να προετοιμάζονται ειδικές εκδόσεις από την Εθνική Φρουρά, είτε στο πλαίσιο αφιερωμάτων, είτε μελέτες που να άπτονται των αμυντικών θεμάτων και στρατηγικής, σε συγκεκριμένο γεωγραφικό πλαίσιο (Ανατολική Μεσόγειος, Μέση Ανατολή, Βόρειος Αφρική). Το γεγονός ότι δεν υπάρχει δεξαμενή σκέψης – ερευνητικός φορέας που να συνδέεται θεσμικά με το Υπουργείο Άμυνας και την Εθνική Φρουρά (είχαν τεθεί επι τάπητος συγκεκριμένες προτάσεις από τον υπογράφοντα εδώ), επιβάλλει σημαντικούς περιορισμούς στην παραγωγή μελετών και την προώθηση έρευνας με συγκεκριμένη θεματολογία που αφορά άμεσα στις Ένοπλες Δυνάμεις μας.
Η Κεντρική Υπηρεσία Πληροφοριών (Κ.Υ.Π), αποτελεί τον πιο νευραλγικό οργανισμό της κρατικής μηχανής και την σπονδυλική στύλη των Σωμάτων Ασφαλείας της Κυπριακής Δημοκρατίας. Είναι επιφορτισμένη με τη συλλογή πληροφοριών (πολιτικών, στρατιωτικών, οικονομικών, κοινωνικών κ.ά) που αφορούν στον σκληρό πυρήνα της κρατικής ασφάλειας. Η Υπηρεσία Πληροφοριών της Κ.Δ υπάγεται απευθείας στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας και υπο κανονικές συνθήκες, ο ρόλος της στη διαμόρφωση της αμυντικής και εξωτερικής πολιτικής είναι τεράστιος. Η Υπηρεσία Πληροφοριών της Κ.Δ δεν έχει δικό της ιστοχώρο. Ίσως να είναι το μοναδικό παράδειγμα ΥΠ ανά το παγκόσμιο, η οποία δε διαθέτει δικό της ιστοχώρο. Λιγοστά στοιχεία αναφέρονται στον ιστοχώρο της Αστυνομίας. Γενικά, γύρω από την Κεντρική Υπηρεσία Πληροφοριών συντηρείται έντονη φημολογία τόσο από την πολιτική ελίτ της Νήσου, όσο και από ανεξάρτητους πολίτες μέχρι και περιθωρειακά στοιχεία, περι αλλοτρίωσης της Υπηρεσίας από εντολοδόχους που υπάγονται στον κυβερνητικό κομματικό σχηματισμό. Στόχος της παρούσας παρέμβασης είναι η ανάδειξη του πραγματικά λεπτού και σημαντικότατου ρόλου της ΚΥΠ σε ότι αφορά στην κρατική ασφάλειας. Προτείνονται λοιπόν τα εξής:
- Δημιουργία ιστοχώρου, στα πρότυπα των δυτικών Υπηρεσιών Πληροφοριών, με συγκεκριμένες ενότητες για τους σκοπούς της Υπηρεσίας, στοιχεία για την Κύπρο και το Κυπριακό πρόβλημα,
- Καθημερινή ανάρτηση διεθνών και περιφερειακών πολιτικών εξελίξεων εξέχουσας σημασίας,
- Στοιχεία επικοινωνίας με σκοπό να επιδιωχθεί η επικοινωνία με την κοινωνία με στόχο τη διέλευση και κατ’ επέκτασιν της ανάλυσης και αξιοποίησης των πληροφοριών από πληθώρα πληροφοριοδοτών σε επίπεδο του πυρήνα της κοινωνίας.
Προφανώς και αντιλαμβανόμαστε τον λεπτό ρόλο τον οποίο επιτελεί η Υπηρεσία Πληροφοριών της Κυπριακής Δημοκρατίας, ιδιαίτερα λόγω της κατοχής από τον Αττίλα γι’ αυτό και προφανέστατα δεν ζητούμε τη δημοσιοποίηση ευαίσθητων στοιχείων και πληροφοριών. Από την άλλη όμως δεν δικαιολογείται η έντονη μυστικοπάθεια και το πέπλο μυστηρίου που συντηρείται γύρω από την Υπηρεσία. Όποιος έχει ασχοληθεί έστω και λίγο με τον κρίσιμο τομέα των Πληροφοριών και παρακολουθεί τις τάσεις των Κοινοτήτων Πληροφοριών στο εξωτερικό θα παρατηρήσει ότι η Κυπριακή Δημοκρατία απέχει δεκαετίες από τα επίπεδα στοιχειωδούς σοβαρής επικοινωνιακής πολιτικής από μέρους της Υπηρεσίας Πληροφοριών. Κορυφαίοι αναλυτές πληροφοριών, ειδικοί σε θέματα στρατηγικής και στρατιωτικής ανάλυσης έχουν επανειλημμένα επισημάνει τη σημασία του «ανοίγματος» των Υπηρεσιών Πληροφοριών προς την Κοινωνία των Πολιτών, με στόχο την αμφίδρομη επικοινωνία και την καλλιέργεια συνεργασίας με σημαντικά οφέλη για την Κυπριακή Δημοκρατία.
 Νικόλας Στυλιανού

[Σχόλιο ιστολογίου: Πράγματι, το ΓΕΕΦ ξεκίνησε τους τελευταίους μήνες μια προσπάθεια για την αναβάθμιση της ιστοσελίδας του που έμεινε όμως στη μέση με αποτέλεσμα να θυμίζει σήμερα περισσότερο ιστότοπο ξεχασμένης δημόσιας υπηρεσίας παρά Ενόπλων Δυνάμεων κυρίαρχου κράτους. Από την ιστοσελίδα απουσιάζει οποιαδήποτε φωτογραφική κάλυψη των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων ή των κύριων Ο/Σ ενώ ελάχιστες είναι οι πληροφορίες που παρέχονται για τα προβλήματα ασφαλείας, τις τουρκικές παραβιάσεις, την κοινωνική προσφορά, την Ιστορία ή άλλα θέματα συναφή με τη λειτουργία ενός στρατιωτικού οργανισμού όπως η ΕΦ. Οι αρμόδιοι του ΓΕΕΦ θα μπορούσαν να μπορούσαν να απευθυνθούν στους Ελλαδίτες συναδέλφους τους στο ΓΕΑ που διαπρέπουν και σε αυτό το τομέα. (βλ. σχετικά και Ένοπλες Δυνάμεις & Social Media)]

πηγή

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Το ΕΛΑΜ τιμά και υπερασπίζεται το θεσμό της Οικογένειας

Το Εθνικό Λαϊκό Μέτωπο (Ε.ΛΑ.Μ.) διοργάνωσε την Κυριακή (20/05/18) εκδήλωση με τίτλο «Ημέρα της Οικογένειας» στον εκδρομικό χώρο στα Πλ...