Δευτέρα, 31 Οκτωβρίου 2011

Στο ναδίρ ο αμυντικός προϋπολογισμός της Κύπρου για το 2012


Σε ιστορικό χαμηλό αναμένεται να κινηθεί ο προϋπολογισμός του κυπριακού υπουργείου Άμυνας και για το 2012, καθώς ο υπουργός Οικονομίας της ΑΚΕΛικής κυβέρνησης Κίκης Καζαμίας (σ.σ. φανατικός υπέρμαχος του αντεθνικού Σχεδίου Ανάν) δεν ενέκρινε σημαντικό μέρος κονδυλίων που ζητήθηκαν από το ΥΠΑΜ μέσω του γενικού διευθυντή. Σύμφωνα με δημοσίευμα της εφημερίδαςΦιλελεύθερος, ο προϋπολογισμός του υπουργείου Άμυνας για το 2012 προβλέπει αφενός αυξημένα κονδύλια όσον αφορά στις δαπάνες για τη μισθοδοσία του προσωπικού και αφετέρου, μειωμένα κονδύλια όσον αφορά στα λειτουργικά έξοδα και τις δαπάνες για την αμυντική θωράκιση της Εθνικής Φρουρά αφού το κονδύλι για τα εξοπλιστικά προγράμματα είναι μειωμένο κατά €13 εκατ. σε σύγκριση με πέρυσι και ανέρχεται στα €92 εκατ. Ειδικότερα, ο προτεινόμενος προϋπολογισμός του Υπουργείου Άμυνας για το 2012 που καλείται να ψηφίσει η Βουλή, προβλέπει τα ακόλουθα:

● Διοίκηση: Στο κεφάλαιο αυτό προβλέπονται κονδύλια, ύψους €6.991.094, από τα οποία θα καλυφθούν, οι ετήσιες απολαβές του υπουργού Άμυνας και των 110 κρατικών λειτουργών καθώς και τα λειτουργικά έξοδα του Υπουργείου. Ο προϋπολογισμός του 2012 στο εν λόγω κεφάλαιο παρουσιάζει αύξηση €100.000 περίπου, σε σύγκριση με το 2011 (€6.893.456).
● Κυπριακός Στρατός: Στο κεφάλαιο αυτό προβλέπονται κονδύλια, ύψους €143.320.862 τα οποία θα καλύψουν, την ετήσια μισθοδοσία των μόνιμων αξιωματικών και υπαξιωματικών καθώς επίσης και την καταβολή διαφόρων επιδομάτων, όπως πτητικού, καταδυτικού, κ.λπ.  Ο προϋπολογισμός του 2012 στο κεφάλαιο αυτό, είναι αυξημένος κατά €2.244.972 σε σύγκριση με το 2011 (€141.075.890) και οφείλεται, κυρίως, στις ετήσιες προσαυξήσεις και τιμαριθμικές αναπροσαρμογές.
● Εθνική Φρουρά: Στο κεφάλαιο αυτό προβλέπονται δαπάνες, ύψους, €112 εκατ. και σκοπό έχουν να καλύψουν τα συνήθη έξοδα για τη λειτουργία της Ε.Φ., όπως είναι η μισθοδοσία των ΕΠΥ, των οπλιτών και του εργατοτεχνικού προσωπικού, την τροφοδοσία των οπλιτών, τα έξοδα συντήρησης οχημάτων κ.ά.  \Ο προϋπολογισμός του 2012 στο κεφάλαιο αυτό, είναι μειωμένος κατά €2,1 εκατ. σε σύγκριση με τον προϋπολογισμό του 2011 που ήταν €114.181.817.
● Αμυντική θωράκιση: Στο κεφάλαιο αυτό γίνεται πρόνοια για δαπάνες που αφορούν μόνο την συντήρηση των υφιστάμενων εξοπλιστικών προγραμμάτων, καθώς επίσης, δαπάνες για την εκτέλεση έργων που αφορούν στρατιωτικές εγκαταστάσεις. Έργα τα οποία περιορίστηκαν σε μεγάλο βαθμό. Τα προβλεπόμενα κονδύλια για το 2012 ανέρχονται στα €92 εκατ. σε σύγκριση με το 2011 τα οποία ήταν €105 εκατ. Υπάρχει δηλαδή, μείωση κατά €13 εκατ. Τα κονδύλια για την αμυντική θωράκιση ανήλθαν το 2010 σε €105.407.599 και το 2009 μόλις στα €83.985.892.
Από το strategy report

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Οι κλέφτες, οι ψεύτες και η Χρυσή Αυγή!

Άρθρο της διευθύντριας της "Εμπρός", Ειρήνης Δημοπούλου στην στήλη "Εγέρθητι" Στο περασμένο φύλλο της ΕΜΠΡΟΣ κα...